1. Disclaimer website

1.1.      Over Go Digital

De website www.dendansvloer.be (hierna te noemen “website”) is eigendom van: Go Digital BV, hierna te noemen “Go Digital”, “Wij”, “Ons”, “We”

  • Adres: Langeveldweg 87
  • Gemeente: 1745 Opwijk
  • Land: Belgium
  • Telefoonnummer: +32 479 45 80 61
  • E-mailadres: info@godigital.be
  • Ondernemingsnummer: BE0795.994.668
  • Jurdidische vorm: BV

1.2.      Akkoord

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op ieder ogenblik in te trekken. De intrekking van deze toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden op basis van de voorafgaandelijk gegeven toestemming.

1.3.      Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site is beschermd door intellectuele rechten die toebehoren aan Go Digital. Hieronder vallen de logo’s, afbeeldingen, teksten en andere data.

1.4.      Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard.
De informatie is niet aangepast voor de individuele bezoeker, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Go Digital kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Go Digital levert voldoende inspanningen opdat de informatie op de website volledig, correct en bijgewerkt zou worden. Indien de website toch onjuistheden zou bevatten of bepaalde informatie tijdelijk niet beschikbaar zou zijn, zal Go Digital er alles aan doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Onjuistheden kunnen worden doorgestuurd via info@godigital.be

Go Digital kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortkomen uit het gebruik van de informatie op deze website.

Go Digital behoud zich het recht om de inhoud van de website ten allen tijde aan te passen, te verwijderen of aan te vullen. Go Digital biedt geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking van de website, alsook onbeschikbaarheid of enige andere vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website.

Deze website kan links bevatten naar andere websites of pagina’s van derde partijen, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van deze links naar websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Go Digital behoudt zich het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website  te beperken of volledig te blokkeren. Go Digital kan niet aansprakelijk worden gesteld  voor het verspreiden van virussen of andere nadelige software, voor inbraak door derden in de IT-systemen en het onttrekken van gegevens dat daaruit zou kunnen voortvloeien.

1.5.      Recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil over deze website zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde bevoegd.

1.6.      Toegang tot de website

Deze website is enkel toegankelijk vanop recente computers waarop recente en algemeen gebruikte software geïnstalleerd staat. Go Digital waarborgt echter geen compatibiliteit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website. Deze website kan tijdelijk niet bereikbaar zijn, met name wegens onderhoud, storingen of andere technische redenen.

Het is verboden om zich toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is verboden de website te wijzigen, informatie toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

1.7.      Persoonlijke gegevens

Bij het verzenden van persoonlijke gegevens via de website doet Go Digital er alles aan om dit zo veilig mogelijk te laten gebeuren. Het verzenden van persoonlijke gegevens is steeds op eigen risico van de gebruiker van de website.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in onze privacy policy.

Laatste update op 21/01/2023 door Go Digital.